สำนักงานบริการเทคโนโลยีสาธาณสุขและสิ่งแวดล้อม
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

The Office of Public Health and Environmental Technology Services (OPHETS)

บริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่

หน่วยบริการเคลื่อนที่ให้บริการตรวจสุขภาพประจำปี แก่บุคลากรในสถานประกอบการทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยมีทีมงานที่ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพที่มีประสบการณ์สูง คือ แพทย์ พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล เทคนิคการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ตรวจสมรรถภาพร่างกายเฉพาะทาง ต่างๆ
 • บริการตรวจร่างกายทั่วไป
 • บริการเจาะเลือด
 • บริการตรวจแคลเซียมในเลือด
 • บริการเอ็กซเรย์ทรวงอก
 • บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่
 • บริการตรวจมะเร็งปากมดลูก
 • บริการตรวจสุขภาพทางอาชีวอนามัย ตรวจสมรรถภาพปอด ตรวจสมรรถภาพหู ตรวจสายตาเบื้องต้น ตรวจหาสารโลหะหนักจากเลือด
 • บริการตรวจรายการพิเศษ ตรวจคลื่นหัวใจไฟฟ้า (EKG)

ผลการตรวจ ถูกต้อง แม่นยำ ครบถ้วน รวดเร็ว แจ้งผลการตรวจภายใน 14 วันทำการ

คลินิกนวดแผนไทยประยุกต์

นวดตามหลักการนวดแผนไทย โดยมีผู้มีประสบการณ์ และอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์แผนไทยประยุกต์และแพทย์แผนปัจจุบัน นวดตัว นวดศีรษะ นวดกดจุด และประคบสมุนไพร
 • นวดกดจุด เป็นการนวดเฉพาะจุดที่มีอาการปวด เพื่อบำบัดกลุ่มอาการที่เกี่ยวกับกระดูก กล้ามเนื้อ เส้นเอ็นและเส้นประสาท เช่น ปวดเข่า ปวดหลัง ปวดบ่าและต้นคอ ไมเกรน ไหล่ติด อัมพฤกษ์อัมพาต เป็นต้น
 • นวดเพื่อสุขภาพ เป็นการนวดเพื่อผ่อนคลายอาการปวดเมื่อยของกล้ามเนื้อทั่วร่างกาย ตั้งแต่หัวจรดเท้า เพื่อช่วยกระตุ้นระบบหลอดเลือดให้โลหิตไหลเวียนสะดวกยิ่งขึ้น
 • การประคบสมุนไพร เป็นการใช้ลูกประคบที่ทำจากสมุนไพรกลุ่มที่มีน้ำมันหอมระเหย    และกลุ่มที่มีสรรพคุณบรรเทาอาการปวดเมื่อยของร่างกาย ลดการอักเสบ ลดการปวดบวมของกล้ามเนื้อ นำมาประคบบริเวณที่มีอาการปวดเมื่อย เคล็ดขัดยอก

อัตราค่าบริการ


อันดับ

รายการ

ค่าบริการ

1

นวดตัว                       1     ชั่วโมง

200

2

ประคบสมุนไพร            1     ชั่วโมง    

200

3

นวดตัว                       1     ชั่วโมง
และประคบสมุนไพร       15   นาที   

250

4

นวดตัว                       1     ชั่วโมง  30  นาที
และประคบสมุนไพร       15   นาที   

350

5

นวดตัว                       2     ชั่วโมง

400

6

นวดตัว                       2     ชั่วโมง 
และประคบสมุนไพร       15   นาที   

450

*ใช้สิทธิ์เบิกข้าราชการ เบิกได้ไม่เกิน 250 บาท
**ใช้สิทธิ์เบิก รัฐวิสาหกิจ เบิกได้ทั้งหมด

 

เวลาให้บริการ


รอบที่

จันทร์ – ศุกร์
7.30 – 19.00 น.

เสาร์ – อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์
7.30 – 18.00 น.

1

7.30

7.30

2

9.00

9.00

3

11.00

11.00

4

13.00

13.00

5

15.00

15.00

6

17.00

 

 

พบแพทย์
วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 13.00 – 15.00 น.
ผู้รับบริการเบิกค่ารักษาได้ตามสิทธิ์
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คลินิกสุขภาพ อาคาร 5 ชั้น 1
420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400
สายตรง 02-354-7106  หรือ 02-354-7000 ต่อ 5101, 1152

 

 

 

งานบริการตรวจวิเคราะห์ศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ให้บริการงานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้คำปรึกษา โดยเจ้าหน้าที่ผู้มีความเชี่ยวชาญ พร้อมให้คำปรึกษาเรื่องการกำหนดจุดตรวจวัด และการแก้ไขปรับปรุง หลังการตรวจวัด โดยมีขอบข่ายการให้บริการในทุกด้าน 

บริการตรวจวัดอากาศในปล่อง ระบายอากาศ (Stack Monitoring)
- ฝุ่นละอองตามมาตรฐาน US EPA Method 5
- ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ตามมาตรฐาน US EPA Method 6
- ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ US EPA Method 7
- ก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ US EPA Method 10
- ความทึบแสง Opacity
- Organic Vapor
- โลหะหนักที่ออกจากปล่องระบาย

บริการตรวจวัดสิ่งแวดล้อมภายในสถานที่ทำงาน (Workplace Monitoring)
- ฝุ่นละอองขนาดต่ำกว่า 100 ไมครอน ในโรงงาน (Total Dust)
- ฝุ่นละอองขนาดต่ำกว่า 10 ไมครอน ในโรงงาน (Respirable Dust)
- เสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง (Leq 8 Hour)
- เสียงดังสูงสุด(Lmax)
- เสียง แบบ Noise Contour เพื่อนำไปจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยิน
- ความร้อน WBGT ในสถานที่ปฏิบัติงาน
- แสงสว่าง Lighting ในสถานที่ปฏิบัติงาน
- ตรวจวัดสารเคมีต่างๆ ในพื้นที่ทำงาน

บริการตรวจวัดคุณภาพอากาศรอบโรงงาน (Ambient Air Monitoring)
- ตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดต่ำกว่า 100 ไมครอน ในบรรยากาศ (TSP)
- ตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดต่ำกว่า 10 ไมครอน ในบรรยากาศ (PM10)
- ตรวจวัดเสียงรบกวนชุมชน และเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง(Leq 24 Hour)
- ตรวจวัดสารเคมีและโลหะหนัก ในบรรยากาศ

บริการตรวจวัดคุณภาพน้ำ (Water and Waste Water)
- ตรวจวัดคุณภาพน้ำดื่ม
- ตรวจวัดคุณภาพน้ำเสีย

- ตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน

 

 

 

 

 
Website Hit Counters
Revised: Copyright @ 2012, Faculty of Public Health, Mahidol University, Webmaster
420/1 Ratchawithi RD., Ratchathewi District, Bangkok 10400. Thailand Tel: (+66) 0-2354-8543
สำนักงานบริการเทคโนโลยีสาธาณสุขและสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหิดล,
Webmaster. 420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400.โทร 0-2354-8543